Anonim

Hoewel er veel belangstelling was voor de release van Adobe Photoshop Express, waren de mensen na het bezoek hier minder blij dan toen ze de End User License Agreement (EULA) tegenkwamen.

Volgens de oorspronkelijke versie van de EULA hebben gebruikers in feite vrijwel alle rechten op Adobe weggeschreven voor elke afbeelding die ze naar de service hebben geüpload:

Gebruik van uw inhoud: Adobe claimt niet het eigendom van uw inhoud.Met betrekking tot Uw Inhoud die u indient of beschikbaar maakt voor opname op openbaar toegankelijke delen van de Services, verleent u Adobe een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, distribueren, genereren van inkomsten of andere vergoedingen van dergelijke inhoud (geheel of gedeeltelijk) uit, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, openbaar uitvoeren en openbaar weergeven en dergelijke inhoud opnemen in andere materialen of werken in elk formaat of medium dat nu bekend is of later is ontwikkeld.

Zoals David Chartier van Ars Technica opmerkte, gaf dit in wezen Adobe het recht om alles te doen wat het bedrijf maar op prijs stelde met uw afbeeldingen; je kon zelfs je foto van het verjaardagsfeest van Oom Jake op hun retailverpakking hebben gevonden.

Nadat Adobe gecontacteerd was, kwamen ze overeen dat de formulering te sterk was en dat ze eraan zouden werken om duidelijk te maken wat hun rechten precies waren.

Nou, Rob Pegoraro van de Washington Post heeft gemeld dat de herziening uit is, maar voor deze niet-jurist oogt het een beetje ambigu:

Adobe claimt niet het eigendom van Uw inhoud. We hebben echter bepaalde rechten van u nodig met betrekking tot uw inhoud om de service te kunnen uitvoeren en om u in staat te stellen alle dingen te doen die deze service u de mogelijkheid biedt om te doen. Daarom, met betrekking tot Uw Inhoud, verleent u Adobe een wereldwijde (omdat internet wereldwijd is), royaltyvrij (wat betekent dat we u geen geld verschuldigd zijn), niet exclusief (wat betekent dat u vrij bent om uw inhoud aan anderen in licentie te geven) volledig sublicentieerbaar (zodat we onze gelieerde ondernemingen, onderaannemers en agenten kunnen toestaan om de Service namens ons te leveren) licentie voor het gebruiken, reproduceren en wijzigen van Uw Inhoud, uitsluitend met het oog op het gebruik van de Service en het mogelijk maken van uw gebruik van de Service. Met betrekking tot Uw Gedeelde Content, verleent u Adobe bovendien de rechten om uw Gedeelde Content (geheel of gedeeltelijk) te verspreiden, openbaar uit te voeren en openbaar te tonen met als enige doel de Service te gebruiken en uw gebruik van de Service toe te staan en uw Gedeelde inhoud aan andere gebruikers die onder de beperkingen van sectie 7 hieronder vallen. Deze beperkte licenties verlenen Adobe niet het recht om uw inhoud of uw gedeelde inhoud op een stand-alone basis te verkopen of anderszins in licentie te geven. Verder mag u het recht van Adobe om uw gedeelde inhoud te verspreiden, publiekelijk te vertonen en publiekelijk weer te geven, beëindigen door deze niet langer te delen. U kunt de rest van de rechten van Adobe beëindigen door Uw inhoud van de service te verwijderen.

Adobe voorzag ook in een veel kortere versie die probeert om al het bovenstaande in het gewone Engels te zetten:

Adobe heeft alleen die beperkte rechten behouden die ons in staat stellen om de service te gebruiken en om u in staat te stellen alle dingen te doen die de service biedt. Als u besluit uw Photoshop Express-account te beëindigen, worden ook de rechten van Adobe beëindigd. Adobe claimt niet het eigendom van uw inhoud en verkoopt uw afbeeldingen niet.

Ik vraag me af wat de "rechten die ons in staat stellen om de dienst te bedienen" betekent. Is het om de gegevens tussen hun servers over te dragen? Er zijn talloze andere online foto-editors die zelfs niet zozeer vereisen dat je inlogt om een foto te bewerken, dus waarom heeft Adobe een EULA nodig met zo'n taal die enige vorm van toegekende rechten behoudt? Het is goed om te weten dat als je de afbeelding verwijdert dat alle rechten eindigen, maar voor mij lijkt het erop dat ze in principe alles kunnen claimen wat valt onder het mom van 'de service gebruiken'.

U kunt hier de volledige EULA in zijn herziene vorm lezen.